viure a zones rurals

Avantatges i inconvenients de viure a zones rurals

Viure a zones rurals o zones urbanes són qüestions com, dutxar-se al matí o a la nit, que divideixen el món en dos. Viure en zones rurals té avantatges i inconvenients que abordarem a continuació.

Avantatges i inconvenients de viure a zones rurals

Avantatges de viure en zones rurals

Segons diferents estudis que s’han realitzat, les persones que viuen al camp tenen menor risc de patir càncer, trastorns psiquiàtrics i hipertensió.

Tenint en compte un estudi realitzat per la Societat Espanyola de Medicina General fa uns anys, les persones que viuen en zones rurals tenen un 10% menys de possibilitats de morir de càncer que les persones que viuen en zones urbanes. No obstant això, aquesta diferència no es produeix en tots els tipus de càncer. En els que hi ha diferències més significatives són en el de mama i en el de pulmó.

Això és deu, sobretot, a factors ambientals. És a dir, la manca de contaminació té incidència directa, segons els experts, en què hi hagi menys risc de contraure determinats tipus de càncer.

Pel que fa a la depressió també hi té a veure que, generalment, la vida que es du a terme a les zones rurals és una vida tranquil·la que, al contrari que succeïx a les grans ciutats, està lluny de l’estrés. A més a més, cal tenir en compte que la població que viu a les zones rurals, malgrat que s’estan fent esforços per capgirar aquesta situació, és més gran i els transtorns psiquiàtrics acostumen a ser menors a aquest sector de la població.

Els nivells inferiors d’hipertensió també tenen a veure amb els arguments indicats.

Inconvenients de viure en zones rurals

Segons el citat estudi, és que, en tractar-se de llocs aïllats dels grans nuclis urbans, els serveis d’emergències triguen molt més a arribar que a les grans ciutats i això fa que l’índex de persones que moren de crisis cardiovasculars agudes sigui més elevat.

La incidència de les malalties infeccioses també és superior a les zones rurals. Els estudis argumenten que això té relació amb els processos infecciosos que es donen al camp i a què al camp s’està més exposat a les inclemències meteorològiques.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *