Política de Qualitat

A Mútua Penedès disposem d’un sistema de qualitat auditat que garanteix una gestió eficient dels processos i està orientat a la satisfacció dels nostres mutualistes.

El centre mèdic disposa d’una política de qualitat que promou accions per assegurar que els serveis que prestem als nostres mutualistes i usuaris del centre, compleixen tots i cadascun dels requisits que aquests plantegen, així com els requisits legals aplicables, i que mantinguin el grau de màxima satisfacció de les seves necessitats.

Mútua Penedès té els següents objectius de qualitat:

  • Aconseguir la plena satisfacció de les expectatives i necessitats dels nostres mutualistes mitjançant la prestació dels serveis d’assistència sanitària o cobertures asseguradores, de manera eficaç, personalitzada i adequada a les característiques dels clients o de les empreses usuàries.
  • Contribuir mitjançant la prestació dels seus serveis d’assistència sanitària al control i a la millora de la salut dels clients assegurats i particulars.
  • Mantenir la continuïtat de la marca MÚTUA PENEDÈS dins del mercat de mutualitats de previsió social.
  • Mitjançant un procés de millora contínua, incrementar el nombre d’empreses i particulars assegurats i usuaris del centre mèdic.
  • Aconseguir la màxima motivació sobre la qualitat entre tot el personal sanitari que integra Mútua Penedès.
  • Fomentar i promoure la formació del personal i la seva satisfacció amb la tasca que realitza.