Història de Mútua Penedès

Fa més de 90 anys que prestem serveis d’assistència sanitària privada.

L’any 1921 un grup d’empresaris de diversos sectors representatius del comerç i la indústria local decideixen constituir la “Mutua de Seguros del Panadés”, dedicada especialment a la protecció dels accidents laborals.

Paral·lelament, sorgeix una iniciativa de persones de diversos grups socials que culmina amb la constitució de “Germanor”, una mutualitat que tenia com a objectiu atendre les situacions de malaltia i internament quirúrgic dels seus associats, en una època en què no existia la Seguretat Social pública.  Després d’algunes transformacions sorgeix, l’any 1972, MÚTUA PENEDÈS previsió social, que ofereix assistència sanitària privada als seus associats. L’any 2004 es va produir una fusió per absorció amb Previsora General, Mutualitat de Previsió Social però la marca Mútua Penedès es va mantenir dins del seu àmbit d’influència.