endocrinologia

Mútua Penedès estrena nou servei d’endocrinologia

Tendim a pensar que l’endocrí és el metge que hem de visitar quan volem perdre pes. Però, com veurem, a continuació, l’endocrinologia és una disciplina mèdica molt més àmplia. I a partir d’ara els mutualistes de Mútua Penedès ja poden demanar hora telefònicament o mitjançant l‘àrea privada de la pàgina web.

Què és l’endocrinologia?

Com hem indicat amb anterioritat, l’endocrinologia és una disciplina de la medicina àmplia que s’encarrega de les següents patologies:

Obesitat i sobrepes

Aquestes malalties són causa i conseqüència d’altres patologies molt greus com el colesterol, la tensió arterial alta, la diabetis, etc. És per aquest motiu que és molt important que les persones que tenen sobrepès i obesitat vagin sovint a l’endocrí per tal d’evitar que la malaltia evolucioni cap a malalties o complicacions més greus.

A més a més, l’endocrinòleg també és el metge que ens ha de guiar en una correcta pèrdua de pes.

Diabetis

Una de les malalties més serioses que existeixen i que, com succeïx amb l’obesitat, cada dia afecta a més persones.

En el cas de les persones diabètiques l’endocrinòleg s’encarrega de vigilar els nivells de glucèmia en sang i controlar la dieta, la insulina i la medicació que s’ha de prendre el malalt.

La diabetis és una malaltia que comporta altres problemes secundaris. I l’endocrí, habitualment, ha de treballar conjuntament amb l’oftalmòleg, el podòleg i altres especialistes.

Hormones

Una altra de les especialitats de l’endocrí són els desajustos hormonals. Aquests desajustos es poden donar en diferents etapes de la vida, però són comuns, per exemple, en el post part i la menopausa.

Tiroides

Els tiroides és una de les glàndules més importants que tenim al cos. L’excés o la manca d’aquesta hormona pot provocar augment o pèrdua de pes, afectar el creixement, etc.

L’endocrí fa un seguiment i, en cas necessari, prescriu la medicació que més s’escau.

Colesterol

Hem comentat abans que un dels problemes més greus derivats de l’obesitat i el sobrepès és el colesterol, una malaltia que avui en dia també pateixen moltes persones.

En aquest cas l’endocrí s’encarrega d’investigar les causes d’aquest i, en funció del cas, pautar una dieta o receptar medicació.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *