pasta de dents per a les cremades

És eficaç la pasta de dents per a les cremades domèstiques?

Segur que alguna vegada has sentit a dir que la pasta de dents és un bon remei per a les cremades. Però, és realment així? La resposta és no. La Societat Espanyola de Ferides (SEHER) deixa ben clar que no s’ha d’aplicar pasta de dents a les cremades de cap tipus perquè no existeix cap validació mèdica al respecte.

Els especialistes argumenten que aplicar pasta de dents pot dificultar la cura de la cremada i, fins i tot, pot generar-nos complicacions més greus com ara infeccions.

Què cal fer en cas de cremades domèstiques

El primer que es recomana fer amb les cremades domèstiques de primer i segon grau produïdes per excés de sol o per contacte amb líquids o sòlids calents és refredar-les. La manera més comuna i efectiva de fer-ho és posant-hi aigua freda. Hem de deixar la cremada sota l’aigua fins que el dolor es vagi calmant.

Posteriorment, preferiblement passada una bona estona, podem cobrir-la amb un apòsit i aplicar un antisèptic per evitar infeccions. Tampoc no s’aconsella fer servir determinades cremes o pomades perquè, si no són hidrosolubles, s’adhereixen a la pell i poden provocar irritació i/o al·lèrgia.

Ens quins casos hem d’anar a un centre sanitari

Hi ha cremades domèstiques que, per la seva gravetat, demanden la vista a un centre mèdic. En general, els especialistes recomanen anar-hi quan la superfície de la cremada és superior al 10% del nostre cos. És a dir, quan la cremada és més gran de 10 pams.

Això no obstant, aquí també hem de tenir en compte la profunditat de la cremada. No és el mateix cremar-se prenent el sol a la platja –aquí la cremada serà gran però, per norma general, amb poca profunditat- que cremar-se amb aigua o oli bullent. En aquest cas, la cremada serà més profunda i és possible que requereixi assistència mèdica.

També cal anar a un centre mèdic quan la cremada es produeix en les zones considerades sensibles (cara, genitals, peus i mans) i també quan la persona pateix malalties i complicacions físiques com ara cardiopaties.

Altres remeis casolans que hem d’evitar

També hi ha la llegenda que diu que, quan ens cremem, és bo posar-nos lleixiu. Aquesta pràctica no es recomana perquè el lleixiu només ens abrasarà més la zona i augmentarà la profunditat de la lesió.

En cas d’una cremada domèstica el millor que podem fer és aplicar aigua.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *