quedar-se embarassada

Quina és la millor edat per quedar-se embarassada?

Contínuament l’edat de la maternitat es va retardant a causa d’una varietat de raons. Segons dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), l’edat mitjana de les mares primerenques a Espanya és de 32 anys. No obstant això, els experts consideren que no és l’edat més idònia perquè, en termes biològics, la millor edat per quedar-se embarassada són els 25 anys.

Raons per les quals la dona opta per quedar-se embarassada més tard

Aquest fet es pot explicar per diverses raons que afecten en la decisió de la dona a l’hora de quedar-se embarassada:

  • Inestabilitat laboral i econòmica. És l’era del treball temporal i de la necessitat d’un ampli currículum per trobar un lloc.
  • El preu abusiu dels pisos, tant de venda com de lloguer.
  • El ritme de vida estressant de la població.
  • El descens de la qualitat de l’esperma molt associat a l’estrès, l’alimentació i al sedentarisme.
  • El treball com a font de realització personal. Actualment les dones i els homes basen el seu estatus personal en el seu nivell d’estatus laboral.
  • L’estabilitat emocional de la parella.

Els canvis fisiològics afecten en aquesta important decisió

Queda clar que les condicions físiques no són les mateixes als 20 que als 40 anys. Entre els 20 i els 30 anys es donen les condicions més favorables per quedar-se embarassada en la dona.

A mesura que l’edat avança, els òvuls també envelleixen, disminuint les probabilitats per a la dona de quedar-se embarassada. Una dona de 20 anys que ho està intentant, té un 25% de probabilitats d’aconseguir-ho. A partir dels 30 anys aquesta probabilitat descendeix fins a un 15%. I així progressivament fins als 38 anys, on només existeix un 3% de probabilitat.

No només cal tenir en compte la dificultat per concebre. Els anys també pesen en l’embaràs, ja que després dels 35 anys hi ha majors riscos en l’embaràs i el part. Els anys poden provocar complicacions durant la gestació, amb el risc d’avortament i d’anomalies cromosòmiques en el fetus.

Passats els 40 anys, la gestació genera més sobrecàrrega en òrgans com el pàncrees o el fetge, augmentant la possibilitat de sofrir malalties com la diabetis gestacional, la hipertensió, etc.

Per aquest motiu, avançar l’embaràs a edats més primerenques pot evitar complicacions en tot el procés. Encara que les condicions de vida hagin retardat el rellotge biològic de la dona, la millor edat biològica per ser mare són els 25 anys.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *