Història de Mútua Penedès

Història de Mútua Penedès: més de 95 anys al teu servei

La dècada dels anys 20 del segle passat naixia la que avui en dia coneixem com Mútua Penedès. En aquest article fem un repàs de la història de Mútua Penedès fins a arribar a avui dia. Fa 97 anys que viu arrelada a la comarca al teu servei.

Repàs de la història de Mútua Penedès

Tal com hem apuntat al paràgraf introductori, Mútua Penedès, va néixer l’any 1921. Va ser aleshores quan un grup d’empresaris destacats de la industria i el comerç local van posar en marxa la “Mutua de Seguros del Panadés”. La finalitat d’aquesta era, bàsicament, donar cobertura als accidents laborals.

En paral·lel, un grup de persones de diversos estrats i grups socials va crear una iniciativa que va desembocar en la constitució del que s’anomenà “Germanor”. Una mutualitat que tenia l’objectiu d’atendre les situacions de malaltia i internament quirúrgic de les seves persones associades. Cal tenir en compte que en un moment com aquest una iniciativa com aquesta tenia molt sentit donat que no existia la Seguretat Social tal com avui la coneixem. És a dir, en cas de malaltia o accident les persones que no tenien cap tipus de mutualitat o assegurança s’havien de fer càrrec de les seves despeses mèdiques.

L’any 1972, després d’algunes lògiques transformacions, va sorgir Mútua Penedès previsió social tal com avui la coneixem. La seva finalitat era donar assistència sanitària de caràcter privat a tots els seus associats i associades.

Un altre any a destacar en la història de Mútua Penedès és el 2004. Aquest va ser l’any que la va absorbir Previsora General, Mutualitat de Previsió Social. Val a dir, però, que Mútua Penedès va mantenir i manté el seu àmbit d’influència i els seus principis i objectius.

Mútua Penedès avui

Fruit de tot aquest esforç col·lectiu fet durant tants anys avui tenim el centre mèdic del carrer Vidal número 7. Aquest va ampliant les seves especialitats perquè Mútua Penedès és una mutualitat que inverteix els seus beneficis a millorar els serveis que dóna als seus mutualistes.

Actualment Mútua Penedès compta amb els següents serveis:

I, tal com hem apuntat, es van incorporant nous serveis periòdicament, com ara l’al·lergologia, perquè la nostra finalitat és ser al teu cantó i cuidar-te sempre que ho necessitis.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *