afecta el canvi d'estació a l'estat emocional

Com afecta el canvi d’estació a l’estat emocional

La llum i les condicions climàtiques sembla que tenen molta incidència en el nostre estat anímic i emocional. Ja a la Grècia antiga el filòsof Hipòcrates feia referència a la influència del canvi d’estació a la gènesi d’algunes malalties. Veiem, a continuació, com afecta el canvi d’estació a l’estat emocional.

Hi ha estacions de l’any en què les persones que pateixen determinats trastorns mentals empitjoren. I, en general, aquelles persones més sensibles al canvi climàtic pateixen símptomes com estat d’ànim baix, problemes de concentració i insomni. En els casos en què aquests símptomes són molt marcats es pot arribar a determinar que la persona pateix el que s’anomena Trastorn Afectiu Emocional.

Què és el Trastorn Afectiu Emocional?

Es considera que és una forma de depressió que apareix sempre a la mateixa època de l’any. Aquesta època de l’any són la tardor i l’hivern, que és quan menys hores de Sol, i, per tant, menys llum, hi ha. Quan torna a arribar la primavera i els dies són més llargs experimenten un alleujament dels símptomes i el seu estat d’ànim es torna a normalitzar.

Alguns dels símptomes més freqüents de les persones que pateixen el Trastorn Afectiu Emocional són:

  • Irritabilitat.
  • Tristesa.
  • Sentiment de desesperació.
  • Ansietat.
  • Disminució de la libido.
  • Esgotament físic.
  • Sensibilitat al rebuig interpersonal.
  • Dificultat per concentrar-se.
  • Trastorns alimentaris.

L’afectació d’aquest trastorn també està relacionada al moment vital en què ens trobem. És a dir, en moments de més estrès laboral, intel·lectual i/o emocional és més probable que ens afecti el canvi d’estació.

Per què afecta el canvi d’estació a l’estat emocional?

Hi ha diferents teories que intenten explicar perquè es produeixen canvis anímics quan hi ha canvis d’estació meteorològica. La majoria d’aquestes coincideixen en el fet que el desencadenant pot ser la disminució de la llum i la relació d’algunes hormones clau, com ara la melatonina i la serotonina, en la regulació dels cicles de son, l’energia i l’estat d’ànim.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *