ecocardiograma

Què és un ecocardiograma? Quan realitzar aquesta prova?

L’ecocardiograma és una prova de diagnòstic. Ofereix una imatge en moviment del cor mitjançant l’ús d’ultrasons. L’objectiu principal d’aquesta prova és la de diagnosticar malalties cardíaques i vasculars.

Què s’observa amb aquesta prova

A través de la realització d’aquesta prova, els metges poden obtenir una doble visió de l’estat del cor:

 • L’anatomia: s’observen les cavitats cardíaques, el moviment de les vàlvules i qualsevol anomalia que pugui tenir.
 • La seva funcionalitat: s’observa si les cavitats es mouen adequadament, si les vàlvules s’obren i es tanquen correctament.

Com es realitza la prova

La realització d’aquesta prova és molt senzilla, ja que el pacient solament ha de romandre tombat i tranquil. Se li aplica un gel sobre el pit on, posteriorment, se li col·loca un petit dispositiu que transmet la imatge del cor a la pantalla de l’ordinador. El temps estimat de la prova sol ser d’entre 15 i 30 minuts. És una prova sense riscos perquè els ultrasons són innocus. Es pot realitzar la prova a qualsevol persona, en qualsevol circumstància i en qualsevol lloc. A més, no és dolorós ni produeix cap efecte secundari en la persona.

Tipus d’ecocardiograma

En aquesta prova s’empren ultrasons d’alta freqüència que són emesos per una sonda. Aquests ultrasons, que es reflecteixen en els teixits, són rebuts per la sonda. A partir d’aquesta informació rebuda, l’aparell elabora una imatge i l’emet en una pantalla de vídeo. Existeixen dos tipus d’ecocardiograma:

 • Transtoràcic, que es realitza a través de la paret toràcica.
 • Transesofàgic, que es realitza a través d’una sonda que s’introdueix per l’esòfag. Aquesta tècnica permet obtenir imatges de major claredat i és molt útil davant la sospita de determinades patologies.

Quan fer un ecocardiograma

L’ecocardiograma és útil per als serveis mèdics davant alguna sospita de les següents malalties:

 • Valvulopaties: malalties de les vàlvules del cor. Poden existir dos problemes, que les vàlvules no s’obrin prou (estenosis), o que no es tanquin correctament (insuficiències).
 • Insuficiència cardíaca: el cor està afeblit per l’edat, un infart, o altres motius. La seva contracció és insuficient i no bombeja sang correctament.
 • Miocardiopaties: malalties del mateix múscul cardíac (hipertròfiques, dilatades i restrictives).
 • Arítmies: són fallades elèctriques del cor. L’ecocardiograma permet veure les manifestacions mecàniques de les arítmies.
 • Endocarditis: infeccions de les vàlvules cardíaques. Es produeixen berrugues que s’enganxen a les vàlvules y entorpeixen el flux sanguini.
 • Embolismes: quan se sofreixen embolismes en el cos, es recomana realitzar aquesta prova per comprovar si l’origen està en el cor.
 • Pericarditis: aquesta prova permet l’estudi del pericardi alterat per infeccions virals.
 • Cardiopaties congènites: estudi de les malformacions cardíaques.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *