SIBO

¿Què és el SIBO?

SIBO significa sobre creixement bacterià a l’intestí prim.

Aquesta síndrome es descriu per l’anòmala i excessiva presència de bacteris a l’intestí prim que normalment es troben a l’intestí gruixut; i s’associa a símptomes com ara: dispèpsia, flatulència, nàusees, fatiga i dolor abdominal, diarrea i restrenyiment.

Factors de risc

Anormalitats anatòmiques com a diverticulosi de l’intestí prim:

  • Canvi estructurals postquirúrgics .
  • Fàrmacs que disminueixen la motilitat intestinal.
  • Falta o absència d’àcid gàstric.
  • Alteració de la motilitat de l’intestí prim.

Conseqüències de tenir SIBO

  • Malabsorció de greixos amb conseqüent esteatorrea i pèrdua de vitamines liposolubles.
  • Lleu hipoproteÏnèmia (proteïnes en sang), és poc freqüent que comporti una desnutrició greu si no hi ha una altra malaltia intestinal.
  • Dèficit de cobalamina (vitamina B12).
  • Nivells normals o lleugerament elevats de vitamina K i vitamina B9 (folat) per la seva producció per part dels bacteris.

Tractament

Tractament antibiòtic: encara hi ha falta d’evidència, però es recomanen antibiòtics d’ampli espectre durant dues setmanes. Per a pacients amb al·lèrgies als antibiòtics o que no responen correctament a les dosis òptimes d’aquests, els metges poden aconsellar una dieta elemental (fórmules nutricionals on els nutrients estan digerits) de manera temporal per aconseguir la remissió de SIBO.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *