Mútua Penedès és molt més que salut. A la seva corredoria d'assegurances trobaràs top tipus de respostes asseguradores: automòbil, llar, comunitats, vida, responsabilitat civil, comerç i empreses.

Mútua Penedès és molt més que salut

Mútua Penedès és molt més que salut. A la seva corredoria d’assegurances trobaràs top tipus de respostes asseguradores: automòbil, salut, llar, comunitats, vida, responsabilitat civil, comerç i empreses.

Assegurances d’automòbil

Les assegurances d’automòbil són un producte que cobreix els danys personals i materials causats pel vehicle assegurat. Inclouen, també, la responsabilitat civil que es deriva del fet de poder causar danys a tercers.

La llei obliga a contractar aquest tipus d’assegurança per a tots els vehicles, independentment de si estan o no matriculats.

Existeixen dos tipus bàsics d’assegurances per a vehicles: les assegurances a tot risc i a tercers. La diferència bàsica entre aquestes dues tipologies és que l’assegurança a tot risc cobreix, depenent de la franquícia contractada, els danys causats en el vehicle propi i en el tercer en cas d’accident. Mentre que l’assegurança a tercers cobreix només la responsabilitat social obligatòria, la defensa jurídica i l’assegurança del conductor.

Assegurances de la llar

Les assegurances de la llar cobreixen els possibles danys causats a l’edifici, la habitatge i els annexes. També pot incloure, si així s’estableix, el seu contingut.

Alguns dels riscos que més s’asseguren són:

  • Incendi
  • Robatori (diners, joies, objectes de valor…)
  • Danys elèctrics
  • Fugues d’aigua

La finalitat d’aquest tipus d’assegurança és protegir els béns i evitar la possible pèrdua de valor del patrimoni.

Assegurances de vida

Les assegurances de vida risc són aquelles que garanteixen una cobertura i/o indemnització als familiars de l’assegurat en cas de defunció i/o invalidesa.

També existeixen assegurances de vida especifiques per a professionals autònoms dissenyats específicament per a cobrir les seves necessitats com, per exemple, les baixes laborals. Aquestes assegurances, a més, permeten un 100% de desgravació fiscal en cas que es contractin amb na mutualitat de previsió social.

Assegurances de salut

Evidentment la corredoria d’assegurances de Mútua Penedès també ofereix assegurances de salut. Existeixen diferents tipologies d’assegurança:

  • Assegurances de quadre mèdic. Ofereix una àmplia relació de professionals i centres mèdics on es pot anar sense haver de fer cap pagament extra.
  • Assegurances mèdiques de reemborsament. L’assegurat pot anar a qualsevol centre mèdic o professional, estigui o no inclòs al quadre mèdic, i posteriorment la companyia, en funció de la pòlissa contractada, reemborsarà tot o una part de les despeses ocasionades.
  • Assegurances mèdiques d’hospitalització. Ofereixen la possibilitat de rebre una indemnització en cas d’hospitalització de l’assegurat.

Altres assegurances

Tal com hem avançat, la corredoria de Mútua Penedès també ofereix altres assegurances com la de comunitats, responsabilitat civil, comerç i Pimes.

Calcula ara la teva pòlissa o demana pressupost.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *