mútues salut

El paper de les mútues de salut al segle XXI

Cooperatives i mútues de salut van entrar amb força al nou segle XXI, la crisi i una major consciència social han fet que es recuperin models de col·laboració, democràtics i d’autogestió. Per això, tot i la tradició de sectors com el de les assegurances, el paper de les mutualitats al segle XXI és predominant.

Les característiques de les mutualitats

Els organismes públics no sempre poden fer-se càrrec de les necessitats dels ciutadans sense l’ajuda d’una xarxa important d’entitats col·laboradores, el denominat tercer  sector, tot i que moltes vegades  aquest teixit associatiu transcendeix el que seríem purament les entitats i associacions per donar pas a organitzacions amb estructures molt sòlides com és el cas de les mutualitats com Mútua Penedès.

  • Entitats sense ànim de lucre.
  • Els beneficis reverteixen entre els mutualistes.
  • Autogestió.
  • Participació democràtica.

Les mutualitats: Una llarga tradició a Catalunya

La creació de mutualitats a finals del segle XIX i principis del XX va ser una iniciativa dels sindicats com a entitats d’ajuda mútua que teníem com a objectiu ajudar els seus socis en cas de malaltia i atur.

D’aquesta manera les mútues van possibilitar l’accés a l’assistència mèdica dels obrers.

Les mútues de salut del futur

Les mútues tindran  un paper clau en la sanitat del futur, la seva col·laboració amb la Seguretat Social per gestionar accidents i malalties professionals amb assistència, rehabilitació i pagament de pensions i indemnitzacions per lesions és imprescindible.

Per altra banda, l’avenç de les noves tecnologies ha fet que el paper de les mutualitats sigui cada vegada més digital, una manera d’adaptar-se als nous temps i també al consum de la informació dels mutualistes i de la població en general. Entre els objectius de les mutualitats en els pròxims anys destaquen:

  • Increment dels pressupostos en desenvolupament digital.
  • Adequació dels serveis a les necessitats dels mutualistes.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *