cistoscopia

En què consisteix la prova mèdica de la cistoscòpia?

La cistoscòpia és una tècnica de visualització de l’interior de la bufeta urinària. Es realitza utilitzant un tipus especial d’endoscopi per realitzar un diagnòstic, prendre una biòpsia o practicar tractaments.

Què és la cistoscòpia?

Com comentàvem anteriorment, la cistoscòpia és una tècnica que permet visualitzar l’interior de la bufeta urinària per realitzar un diagnòstic. L’endoscopi que s’utilitza, d’uns 40 cm de llarg i 0,5 cm de diàmetre, conté una càmera en la punta i pot ser, flexible o rígid. La cistoscòpia és una tècnica mínimament invasiva, estalviant una cirurgia major i les complicacions associades a aquesta, com les infeccions de les ferides quirúrgiques.

Quan s’ha de realitzar aquesta prova?

Es realitza aquesta prova mèdica quan es vol confirmar un diagnòstic concret, prendre biòpsies de les parets de la uretra i la bufeta o per tractar malalties. Les indicacions més freqüents de la cistoscòpia són:

  • Comprovar l’existència o no de càncer en les parets de les vies urinàries i prendre biòpsies.
  • Prendre mostres de l’orina per analitzar si existeix infecció.
  • Diagnosticar malformacions de les vies urinàries.
  • Diagnòstic de la hipertròfia de la pròstata.
  • Observar la presència de quists i altres formacions patològiques de la paret de la bufeta.
  • Estudiar en profunditat la cistitis crònica.
  • Confirmar la presència o no de sang en l’orina.

Com es realitza aquesta prova?

El primer pas és anestesiar la zona. Generalment s’utilitza anestèsia regional punyint en l’esquena ja que va directament a les arrels nervioses de la medul•la espinal. D’aquesta manera, les vies urinàries a intervenir no tindran sensibilitat i la persona estarà desperta tot el temps.

El segon pas és desinfectar els genitals i l’orifici d’entrada de la uretra. Es renta l’interior de la uretra amb un antisèptic líquid, que a més porta una mica d’anestèsia.

Finalment, l’uròleg introdueix per la uretra el cistoscopi. Pot resultar molest i dolorós en un primer moment. La càmera permet visualitzar l’interior de la bufeta introduint, alhora, sèrum fisiològic per distendre la bufeta.

Tota la intervenció es grava en vídeo per a una visualització posterior del metge. Si la prova consisteix en una biòpsia, serà suficient utilitzar unes pinces per atrapar un tros de mucosa.

Resultats de la prova

Una vegada finalitzada la intervenció, és normal que la uretra romangui adolorida durant unes hores. Fins i tot és normal orinar una mica de sang durant uns dies.

Quan es realitza una cistoscòpia, l’uròleg pot obtenir els resultats de la prova al mateix moment. Com és una visualització directa, el diagnòstic de malformacions, lesions, etc., pot fer-se de manera immediata.

Si existeix la presència de tumors o altres malalties, la presa de biòpsia i l’anàlisi d’aquesta pot requerir uns dies per obtenir el resultat definitiu. D’igual manera, les mostres d’orina o altres secrecions hauran de ser analitzades amb altres mètodes.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *