llicència de caça

Com podem aconseguir o renovar la nostra llicència de caça?

Amb l’arribada de la tardor, també s’inicia el període hàbil de caça menor i major. Per tal de tenir la llicència de caça al dia, avui us parlarem de com la podeu renovar i quina documentació és necessària.

Diferents tipus de llicència de caça

S’ha de tenir en compte que hi ha diferents tipus de llicència de caça, segons les necessitats i particularitats de cadascú. Trobem les llicències generals, com:

 • Llicència tipus A: Caça amb armes de foc i assimilables.
 • Tipus B: Caça amb altres procediments autoritzats.
 • Tipus C: Per tenir gossada.

I trobem les llicències amb especificacions especials, com:

 • Llicència tipus JA: Caça amb armes de foc per a majors de 65 anys.
 • Tipus JB: Caça sense armes de foc per a majors de 65 anys.
 • Tipus AT: Caça amb armes de foc i assimilables durant 15 dies seguits.

Segons la durada, hi ha llicencies tipus A de 1, 3 o 5 anys de vigència.

Pasos a seguir per obtenir la llicència de caça

El primer que cal fer per demanar un permís per a una escopeta o rifle de caça, és demanar una llicència de caça al Departament de Medi. Amb aquesta llicència, ja es pot començar la sol·licitud de permís d’arma a la Guardia Civil.

El segon pas és presentar-se a una prova teòrica i pràctica. La part teòrica consisteix en un test. Un cop aprovades les proves, ja es pot presentar tota la documentació a la caserna:

 • carnet d’identitat,
 • certificat d’antecedents penals (tramitat per la mateixa Guardia Civil),
 • justificant d’empadronament,
 • certificat d’aptituds psicofísiques (expedit per un centre de reconeixement mèdic oficial),
 • inscripció al vedat de caça on es farà servir l’arma
 • pagament de taxes.

Passada aquesta fase, el sol·licitant ja pot anar a l’armeria a comprar l’escopeta i la munició. Cal tenir en compte, finalment, que en el cas d’una arma de caça major és obligatori de desar-la a casa en un armari amb clau.

En què consisteixen els informes d’aptitud psicofísica

Quant als informes d’aptitud psicofísica per a la renovació de la llicència de caça, aquests consten de tres proves:

 • vista, duta a terme per un oftalmòleg;
 • general, feta per un internista, i
 • avaluació psicotècnica, duta a terme per un psicòleg.

Són proves exhaustives i obligatòries; els facultatius signen els informes i els guarden.

Què fer en cas de tenir que renovar la llicència de caça

S’ha de tenir present que al cap de cinc anys la llicència caduca. Serà moment de presentar-se a la caserna amb el carnet d’identitat i el certificat psicotècnic realitzat als centres especialitzat. Si no es renova, la Guardia Civil es queda l’arma.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *