política de qualitat

Política de qualitat del servei de Mútua Penedès

La política de qualitat d’una empresa és un pilar bàsic i necessari. Transmet els objectius finals per al qual ha estat creada i desenvolupada la seva activitat. Assegura que el servei realitzat satisfà totes les exigències i expectatives dels mutualistes. A més, aconsegueix, a través d’una millora continuada del sistema de gestió, ser més competitius en el mercat.

Inicis de Mútua Penedès, la teva mútua

L’any 1921 un grup d’empresaris de diversos sectors representatius del comerç i la indústria local decideixen constituir la “Mutua de Seguros del Panadés”. Centrada i dedicada especialment a la protecció dels accidents laborals.

 

Paral·lelament, sorgeix una iniciativa de persones de diversos grups socials que culmina amb la constitució de “Germanor”, una mutualitat que tenia com a objectiu atendre les situacions de malaltia i internament quirúrgic dels seus associats, en una època en què no existia la Seguretat Social pública. Després d’algunes transformacions sorgeix, l’any 1972, MÚTUA PENEDÈS previsió social, que ofereix assistència sanitària privada als seus associats. L’any 2004 es va produir una fusió per absorció amb Previsora General, Mutualitat de Previsió Social però la marca Mútua Penedès es va mantenir dins del seu àmbit d’influència.

Política de qualitat

A Mútua Penedès disposem d’un sistema de qualitat auditat que garanteix una gestió eficient dels processos. Està orientat directament a la satisfacció dels nostres mutualistes.

 

El centre mèdic disposa d’una forta política de qualitat. Promou accions per assegurar que els serveis que prestem als nostres mutualistes i usuaris del centre, compleixen tots i cadascun dels requisits que aquests plantegen. També assegura els requisits legals aplicables i mantenir el grau de màxima satisfacció de les seves necessitats.

 

Mútua Penedès té els següents objectius de qualitat:

  • Aconseguir la plena satisfacció de les expectatives i necessitats dels nostres mutualistes. Es realitza mitjançant la prestació dels serveis d’assistència sanitària o cobertures asseguradores. Sempre de manera eficaç, personalitzada i adequada a les característiques dels clients o de les empreses usuàries.
  • Contribuir al control i a la millora de la salut dels clients assegurats i particulars.
  • Mantenir la continuïtat de la marca MÚTUA PENEDÈS dins del mercat de mutualitats de previsió social.
  • Mitjançant un procés de millora contínua, incrementar el nombre d’empreses i particulars assegurats i usuaris del centre mèdic.
  • Aconseguir la màxima motivació sobre la qualitat entre tot el personal sanitari que integra Mútua Penedès.
  • Fomentar i promoure la formació del personal i la seva satisfacció amb la tasca que realitza.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *