Control-embaràs

Quan haig de començar a portar un control del meu embaràs?

Les dones embarassades experimenten molts canvis físics i hormonals al llarg de tota la gestació. La seva salut es pot veure afectada en casos de risc, com l’edat avançada de la mare o patir malalties prèvies. En l’actualitat, els embarassos són cada vegada més tardans i les possibilitats de patir algun problema de salut s’accentuen. En qualsevol cas, l’equip de ginecologia del Centre Mèdic Mútua Penedès, t’explica quins controls s’han de dur a terme per a garantir la seguretat de mare i nadó durant l’embaràs. Recorda que pots demanar cita online.

Els senyals d’embaràs

El seguiment gestacional ha de començar quan la dona sospiti que està embarassada. S’ha d’estar atenta als següents senyals:

 • Retard en l’arribada de la regla superior als 15 dies.
 • Si ja fa 6 setmanes des de l’última vegada que es va menstruar.
 • Test positiu d’embaràs en orina.
 • Pèrdues de sang o dolor abdominal després de la data prevista de regla sense que hagi aparegut.

Habitualment, la primera visita es gestiona cap a les vuit setmanes des de l’última regla, moment en el qual ja es podrà veure en una ecografia l’embrió a dins de l’úter de la mare.

Els controls obstètrics de l’embaràs

El seguiment de l’embaràs es realitza amb freqüència i regularitat per a vigilar possibles alteracions o trastorns que es puguin identificar abans de l’aparició de complicacions  maternes.

La freqüència de visites varia segons el grau de risc que presenta l’embaràs i la mare. Normalment, es duen a terme cites mensuals on es mesuren i controlen diferents aspectes:

 • Augment del pes matern.
 • Tensió arterial.
 • Realització de tests i estudis analítics per a detectar malalties o complicacions.
 • Ecografies per a conèixer l’estat del fetus.

El Protocol de seguiment de l’embaràs del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya estableix els següents criteris:

 • 8-12 setmanes – S’obre la història clínica i es sol·licita l’analítica de primer trimestre.
 • 11-14 setmanes – Es porta a cap l’ecografia de primer trimestre. Amb aquesta informació es demana l’analítica de diagnòstic prenatal.
 • 15-16 setmanes – S’informa dels resultats del diagnòstic prenatal i si és necessari es pauta una prova de procediment invasiu. També s’informa de la possibilitat actual de diagnòstic prenatal segons DNA fetal a la sang materna.
 • 19-21 setmanes – Es fa l’ecografia de segon trimestre. Aquesta estudia la morfologia del fetus.
 • 21-22 setmanes – Es sol·licita l’analítica materna de segon trimestre, juntament amb el test d’O’Sullivan (24 -28 setmanes).
 • 25-26 setmanes – Es donen els resultats de l’analítica de segon trimestre.
 • 29-30 setmanes – S’administra la vacuna Anti-D si la dona és Rh negatiu. També s’informa de la vacuna de la Tos Ferina.
 • 32-34 setmanes – Es du a terme l’ecografia de tercer trimestre. Aquesta estudia el creixement del fetus.
 • 36-37 setmanes – Es sol·licita a la mare l’analítica de tercer trimestre i es realitza frotis vaginorectal per a detectar l’Estreptococ B Agalactiae. Es donen els consentiments informats necessaris per a l’assistència al part.
 • 38-39 setmanes – Es comprova que tota la informació necessària per al part està disponible. Es poden iniciar les proves d’estudi de benestar fetal.
 • 40 setmanes – Poden fer-se proves d’estudi de benestar fetal.
 • 41 setmanes – Poden dur-se a terme proves d’estudi de benestar fetal. S’informa de la possibilitat de fer la inducció si la dona no es posa de part espontàniament.

El servei de Ginecologia i Obstetrícia del Centre Mèdic Mútua Penedès està format pels professionals Enric Capdevila Vilamajó, Laura Cusiné López i Georgina Martínez Vidal que s’incorpora el pròxim 2 de juny.

Durant l’any 2021 es van dur a terme un total de 2.393 visites (tant de ginecologia com obstètriques), 802 revisions ginecològiques i citologies, 1.172 ecografies, 83 tractaments ginecològics en consulta, 546 mamografies i 112 ecografies mamàries.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *