Dia Mundial de la SIDA

El dia 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la SIDA. La finalitat d’aquest dia és donar a conèixer aquesta malaltia i els avanços que s’han produït contra la pandèmia del VIH.

El Dia Mundial de la SIDA es va commemorar per primera vegada el 1988. Es va triar aquest dia perquè per qüestions d’agenda mediàtica –tenint en compte dates de futures elecciones i altres variables- es va pensar que era el que podia tenir major visibilitat.

Des de finals dels vuitanta la SIDA ha acabat amb la vida de més de 25 milions de persones a nivell mundial. Això converteix la SIDA en una de les pandèmies més devastadores de la història.

Cal destacar que en els últims anys la recerca ha augmentat molt en aquest àmbit tant a nivell de prevenció com de tractaments antirretrovírics –tractaments que permeten donar una vida més llarga als afectats per aquesta malaltia- i la inversió en cures mèdicques que s’ha fet en moltes parts del món amb gran afectació d’aquesta malaltia, també. Però cal tenir en compte que només l’any 2005 van morir aproximadament 3,1 milions de persones infectades. Més de mig milió d’aquestes víctimes, eren nens.

Des de 2004 la campanya del Dia Mundial de la SIDA l’ha gestionat ONUSIDA. Va ser a partir d’aquest moment quan es va decidir que cada any es dedicaría el dia a un tema específic.

Els temes tenen una durada anual o bianual. Durant anys s’han usat missatges de campanya, que han anat més enllà del dia del Dia Mundial de la SIDA, en el qual se li ha exigit als governs de tot el món que compleixin les seves promeses i rendeixin comptes sobre les seves promeses relacionades amb el VIH i la SIDA. Una d’elles va ser, “Aturin la SIDA, compleixin les seves promeses”.

Uns altres dels lemes han estat: “Viure i deixar viure” (2002-2003); “Frena la SIDA, mantingues la promesa” (2005); “Arribar a zero” (2011-2012); “Tanquem la bretxa” (2014) i, l’any passat “La resposta ràpida per acabar amb la SIDA”. Pots trobar-les tots aquí.

Aquest 2016 el lema de la campanya serà “Aixequem les mans per la #prevencióVIH”. La finalitat és explorar diferents aspectes de la prevenció del VIH i incidir en com afecten a determinats grups, com les adolescents i les dones joves, les poblacions clau i les persones que viuen amb el VIH.

Estadístiques actuals:

Segons l’ONU les xifres actuals (finals de 2015 – principis de 2016) sobre el VIH són les següents:

• 18.2 milions de persones van tenir accés a la teràpia antirretrovírica
• 36,7 milions de persones a tot el món vivien amb el VIH
• 2,1 milions de persones van contreure la infecció pel VIH
• 1,1 milions de persones van morir a causa de malalties relacionades amb la SIDA
• 78 milions de persones han contret la infecció pel VIH des del començament de l’epidèmia
• 35 milions de persones han mort a causa de malalties relacionades amb la SIDA des del començament de l’epidèmia

Ens trobem, per tant, davant una pandèmia que requereix de molta recerca, conscienciació i esforç per poder vèncer-la.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *