Beneficis de pertànyer a Mútua Penedès

Beneficis de pertànyer a Mútua Penedès

Mútua Penedès és una entitat que fa més de 90 anys que presta serveis d’assistència privada. Des de la seva fundació, amb el nom de la “Germanor”, el seu objectiu fonamental era atendre les situacions de malaltia i internament quirúrgic dels seus associats en una època en què no existia la Seguretat Social. Anys després, el 1972, va sorgir Mútua Penedès, una Mutualitat de Previsió Social molt arrelada al Penedès i a Catalunya.

A continuació expliquem alguns dels beneficis de pertànyer a Mútua Penedès, una mutualitat de previsió social puntera molt arrelada a la terra.

Beneficis de pertànyer a Mútua Penedès

 És una mutualitat de Previsió Social

Les Mutualitats de Previsió Social, també conegudes com a Mutualitats, entitats mutualistes o sector mutualista, són entitats de l’Economia Social especialitzades en productes de previsió complementària.

Les Mutualitats són entitats asseguradores amb característiques molt especials. Mútua Penedès, en tant que entitat independent amb personalitat jurídica pròpia, està formada per una comunitat de persones, els mutualistes. Aquests comparteixen un patrimoni destinat a cobrir els riscos inherents a la vida laboral i quotidiana. És a dir, a diferència de les companyies d’assegurances, Mútua Penedès no té ànim de lucre.

La finalitat última de les Mutualitats de Previsió Social i, per tant, de Mútua Penedès, és el d’oferir serveis de qualitat als mutualistes. I aquestes millores són possibles perquè l’excedent no es reparteix entre els socis. Aquest va destinat a millorar les prestacions. L’entitat està al servei dels interessos de l’assegurat i no dels socis capitalistes.

Mútua Penedès cada dia més a prop i amb més especialitats

El fet de ser una entitat sense ànim de lucre que inverteix l’excedent en la millora de prestacions per als seus mutualistes fa que Mútua Penedès tingui cada vegada més serveis . Aquests permeten que els seus mutualistes no hagin de desplaçar-se per ser atesos per especialistes mèdics.

En aquest sentit, fa poc es van poder incorporar dues noves especialitats a les ja existents: l’al·lergologia i la cardiologia.

Entre les especialitats ja existents podem destacar la cirurgia general, la dermatologia, l’endocrinologi i la medicina genera. I, també, la medicina interna, la neurologia, l’oftalmologia, l’otorinolaringologia, la pediatria, la traumatologia i ortopèdia i l’urologia.

Mútua Penedès és Vilafranca

Un altre dels grans objectius de Mútua Penedès és el seu àmbit d’influència: el Penedès. En aquest sentit manté el ferm compromís de seguir el seu arrelament a Vilafranca del Penedès i a Catalunya. Així com a seguir col·laborant amb les activitats culturals i socials de la ciutat.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *