autònom mutualista

És obligatori fer-me mutualista si soc autònom?  

 

Quan es pren la decisió de convertir-se en un treballador autònom s’han de tenir en compte tota una sèrie de circumstàncies que moltes vegades desconeixem si no hem emprès un negoci amb anterioritat. Tenim interioritzat que els emprenedors han de pagar unes quotes a la seguretat social, però sabies que poden escollir no fer-ho? Llavors, és obligatori fer-se mutualista? T’expliquem què has de fer si ets autònom.

 

Què és una mutualitat de previsió social?

 

Una mútua és una associació sense ànim de lucre finançada pels seus mutualistes i que permet beneficiar-se d’algunes prestacions. Això aconsegueix substituir les cobertures de la Seguretat Social com la jubilació o la incapacitat laboral transitòria.

 

De fet, en els darrers anys s’han aconseguit algunes fites que equiparen totalment els drets de mutualistes i d’usuaris de la Seguretat Social com per exemple la capitalització de la prestació per atur mitjançant les mútues. A més, aquells mutualistes amb ingressos inferiors a 100.000 euros anuals ja tenen dret a una assistència sanitària gratuïta a la sanitat pública.

 

Escollir la millor opció per treballar com a autònom amb tranquil·litat  

 

La llei estableix que l’autònom ha d’escollir entre una mútua professional i el règim d’autònoms en la Seguretat Social. Una decisió que no és fàcil perquè si esculls pagar les quotes de la S.S ja no podràs canviar de decisió més endavant. Per contra, si comences pagant una mútua, sempre podràs tornar a la Seguretat Social, i fins i tot, pots mantenir els dos pagaments i finançar-te una mena de pla de jubilació privat amb les quotes de la mútua.

 

Es tracta, per tant, d’una decisió molt important que s’ha de prendre amb consciència i valorant els pros i els contres. Les quotes de pagament d’una mútua són semblants a les de la Seguretat Social i el principal avantatge són els recursos de què disposa per accelerar els processos de prestació econòmica i sanitària.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *