Escape room

Escape Room: Potencia les relacions socials i entrena la lògica per viure millor  

A priori podem pensar que els escape room no són més que jocs d’oci per passar una bona estona entre amics. Però existeix un rerefons psicològic que ens pot aportar coses positives a tres nivells:

 

  • Educatiu.
  • Emocional.
  • Social i cognitiu.

 

Què és un escape room?

 

Es tracta d’una activitat que s’ha posat molt de moda en els darrers anys i, tot i que és molt possible que hagis participat, segurament encara hi ha moltes persones que només han sentit a parlar-ne.

 

Els escape room són jocs mentals en equip que consisteixen en el fet que un grup de persones intenti escapar d’una habitació i ho faci en menys del temps establert prèviament. Per aconseguir-ho, el més habitual és que s’hagin de superar diferents proves d’observació, enginy i joc en equip. Normalment es fa servir tinta invisible, endevinalles matemàtiques, lingüístiques, de lògica, el codi Morse i fins i tot el llenguatge Braille.

 

Potenciació de les relacions socials i la lògica

 

Aquest tipus de joc de rol potencia el treball en equip, les rutines de pensament i l’aprenentatge i millora de les habilitats socials, emocionals i cognitives. L’objectiu de tots aquells que participen en un escape room és el mateix, sortir de l’habitació i fer-ho quan abans per poder batre rècord. Això fa que el grup s’impliqui i faci servir les habilitats de cadascú per anar resolent les pistes.

 

Els escape room com a eina del departament de Recursos Humans

 

Moltes empreses ja fan servir els jocs d’escapisme per analitzar als seus treballadors, és una forma de:

 

  • Resoldre conflictes.
  • Formar equips de treball.

 

Però al marge de la utilització dels escape room amb treballadors de la plantilla per millorar la rendibilitat, molts departaments de Recursos Humans ja els fan servir en els seus processos de selecció.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *