Autònoms

Les 5 reivindicacions dels autònoms 

La crisi de la Covid-19 ha agreujat la situació dels autònoms, que fa temps que reivindiquen millores ja que en realitat són treballadors per compte propi, amb tots els desavantatges dels empresaris i dels treballadors. Empleats i caps alhora. Repassem quines són les 5 reivindicacions dels autònoms.

 

Les 5 reivindicacions més importants i urgents dels autònoms

El gruix d’autònoms al nostre país és cada vegada més gran, sobretot des de la crisi econòmica que va començar l’any 2008. Molts treballadors sense feina van decidir emprendre. Així i tot, aquesta figura jurídica presenta encara molts desavantatges fiscals i no gaudeix de protecció social. Aquestes són les 5 reivindicacions dels autònoms:

  1. Posar fre a la morositat. Els impagaments són un dels principals problemes dels treballadors per compte propi. Una pràctica molt estesa perquè els clients que no paguen, no reben càstigs fiscals suficients que els facin evitar aquestes males pràctiques.
  2. Canvis a les bases de cotització. Ara per ara només existeixen 3 i els professionals autònoms reclamen que el repartiment sigui més equitatiu. Per què? Una persona que ingressi 1.000 € al mes i una que ingressi 20.000 € pagaran la mateixa quota: 275 €.
  3. Millora de les prestacions. Encara existeix una gran desprotecció social respecte als treballadors per compte propi. Malalties professionals, baixes de maternitat i paternitat, accidents laborals… La majoria d’autònoms redueixen al mínim els dies d’inactivitat per evitar perdre poder adquisitiu.
  4. Facilitar el finançament. Molts autònoms reclamen un millor accés a les línies de finançament per poder dur endavant els seus projectes.
  5. Facilitar els tràmits burocràtics. Gairebé tots els treballadors per compte propi es queixen dels nombrosos tràmits burocràtics que han de fer abans de poder emprendre els seus projectes. Demanen més facilitats.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *