hèrnia

L’hèrnia: com apareix? Tractaments i prevencions

La hèrnia es produeix quan una víscera surt fora de l’abdomen, a causa d’un orifici en la paret muscular dels òrgans abdominals. Sol produir-se per diverses causes, com per exemple, un esforç físic excessiu. Es manifesta en forma de protuberància i, habitualment, sol provocar dolor.

Causa de l’origen d’una hèrnia

Aquesta dolència és causada per una fallada en la paret abdominal. Part d’algun teixit o òrgan del cos s’introdueix a través de l’orifici de la zona danyada de l’abdomen. Una hèrnia pot aparèixer a causa de diversos factors:

  • hèrnies congènites: naixem amb elles
  • hèrnies adquirides: provocades per sobreesforços, problemes de salut o feblesa de la zona abdominal a causa de l’envelliment

Tipus d’hèrnies

Encara que la majoria es produeixen per la mateixa causa, tenen diferents noms i un tractament diferent segons a quina part del cos es trobin.

  • Hèrnia inguinal: es deu a una fallada de la paret abdominal a nivell de l’engonal. Més freqüent entre persones que tenen un treball pesat o que realitzen un esforç físic molt intens. Poden aparèixer a qualsevol edat.
  • Hèrnia incisional: apareixen en zones del cos on anteriorment s’ha realitzat una intervenció quirúrgica. La seva aparició es deu a problemes en la sutura, a causa d’una gran tensió, obesitat o mala alimentació.
  • Hèrnia femoral: és una protusió en el plec per sota de l’engonal. En aquest cas, sol ser més comú en les dones i provoca molt dolor.
  • Hèrnia umbilical: es produeix en el melic o prop d’ell. Està causada principalment a causa d’una feblesa congènita. Aquest tipus d’hèrnies, poden aparèixer a qualsevol edat.

Tractament de cura per una hèrnia

Normalment, l’única solució per tractar l’hèrnia és la cirurgia, ja que no solen desaparèixer. En aquest sentit, existeixen dos tipus d’intervencions quirúrgiques:

  • Reparació quirúrgica oberta: els cirurgians tanquen l’hèrnia mitjançant sutures, malles, o una combinació d’ambdues. La ferida quirúrgica en la pell es tanca amb sutures, grapes o cola quirúrgica.
  • Reparació laparoscòpica: és menys invasiva que l’anterior i s’utilitza per a operacions de repetició. Una de les seves principals finalitats és evitar cicatrius. En aquest tipus d’intervencions també és menys probable que es presentin complicacions.

A més de la cirurgia, existeixen una sèrie de recomanacions que podem dur a terme en el nostre dia a dia per no empitjorar la situació actual o per prevenir que apareguin: evitar el sobrepès, les activitats físiques molt intenses, o corregir les postures a l’hora de realitzar treballs molt pesats.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *