pomada antiflamatoria

Les pomades antiinflamatòries per a les lesions són realment una solució efectiva?

La inflamació és una de les respostes més habituals del cos quan patim una lesió.

La seva aparició és senyal que s’ha activat el procés de curació, però alhora pot provocar dolor i limitar la mobilitat de la zona.

En aquesta situació, moltes persones recorren a les pomades antiinflamatòries per a les lesions. Però fins a quin punt són efectives?

Què són les pomades antiinflamatòries i com funcionen?

Aquests tipus de locions o gels són una solució que s’aplica sobre la pell per alleujar el dolor i disminuir la inflamació que genera una lesió.

Els ingredients actius que contenen redueixen les molèsties i inhibeixen la producció de prostaglandines, unes substàncies químiques que causen inflamació, dolor i altres incomoditats.

Quan s’activa la resposta inflamatòria de les prostaglandines en aquest tipus de situacions, les pomades antiinflamatòries per a les lesions poden convertir-se en un remei efectiu. Realment és així?

Quina és l’efectivitat d’una pomada antiinflamatòria

A més del que acabem d’explicar, també caldria esmentar que l’efectivitat d’aquest tipus de productes pot variar en funció de diversos factors. A continuació, parlarem sobre alguns dels factors més destacats:

  • Gravetat de la lesió. Per norma general, quan es tracta de lesions lleus o moderades, podem dir que les pomades antiinflamatòries per a les lesions sí que són efectives. En canvi, quan són lesions més greus com fractures, la resposta és menys concisa.
  • Tipus de pomada. En aquest punt és convenient diferenciar entre les pomades que contenen antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) d’acció ràpida i les d’acció prolongada. Les primeres pomades ens permeten gaudir d’un alleujament ràpid. Les pomades d’acció prolongada, en canvi, ens proporcionen un alleujament durant diverses hores.
  • Mode d’ús. Per tal de determinar si les pomades antiinflamatòries per a les lesions són efectives o no, també hem de parlar sobre el mode d’ús. Amb això volem incidir en la importància de seguir les instruccions mèdiques o del fabricant i no excedir la dosi recomanada.

Per concloure, podem afirmar que les pomades antiinflamatòries per a les lesions solen ser efectives per reduir la inflamació i el dolor de les lesions lleus o moderades. No obstant això, per a lesions més greus o cròniques, és possible que es necessiti un tractament addicional.

En qualsevol cas, recomanem que sigui el professional especialitzat qui tracti la lesió i que se segueixin les pautes marcades. Només així aconseguirem una recuperació ràpida.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *