mutua familiar

Assegurances mèdiques familiars: La importància de contractar la mateixa mútua

Setembre és el mes dels inicis: Col·legis, autoescoles, acadèmies d’idiomes… També és un bon moment per a canviar la teva assegurança de salut, en aquest article expliquem els motius per a contractar una pòlissa després de l’estiu, però també és important tenir en compte altres aspectes. La situació personal i laboral de l’assegurat, per exemple. És molt important que les famílies puguin compartir la mateixa assegurança de salut, t’expliquem per què.

 

Les assegurances mèdiques familiars

A la sanitat pública és habitual que els membres d’una mateixa família comparteixin el mateix metge d’atenció primària sempre que tinguin assignat el mateix centre de salut. Tot i que en la sanitat privada no és imprescindible i algunes famílies tenen assegurances de salut amb diferents mutualitats o companyies, la recomanació és que la pòlissa es pugui agrupar.

  • Historial. En termes de salut l’herència genètica pot ser clau per evitar l’aparició de malalties concretes o diagnosticar-les. Si el vostre metge té a mà l’historial dels teus progenitors, serà més fàcil poder identificar malalties i donar-te una millor atenció.
  • Planificació. En el cas de parelles i fills, el fet de poder anar al mateix centre de salut i visitar-se amb els mateixos especialistes ajudarà a la conciliació familiar, ja que les possibles visites als pediatres es poden fer coincidir amb les visites a especialistes concrets que necessitin els adults de la casa. Una manera de no perdre temps en desplaçaments.
  • Preu. És habitual que les companyies asseguradores i mutualitats ofereixin descomptes o preus especials per la contractació d’assegurances de salut per a tota la família.
  • Quadre mèdic. Si es pot accedir al mateix quadre mèdic, això permetrà que tots els membres de la família puguin ser atesos, ja no només pel mateix metge d’atenció primària, sinó també visitar-se amb els mateixos especialistes.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *