Punció seca

Punció seca. En què consisteix?

La punció seca és una tècnica fisioterapèutica semiinvasiva que utilitza unes agulles semblants a les que es fan servir a l’acupuntura per tractar els punts gatell.

Els punts gatells, segons Vitónica, que cita una definició de Simons i altres col·laboradors de l’any 1999, són una “zona hiperirritable localitzada en una banda tibant d’un múscul esquelètic que genera dolor amb la compressió, distensió, sobrecàrrega o contracció del teixit, que generalment respon amb un dolor referit”.

En la punció seca es clava l’agulla el suficient per trobar el punt gatell afectat. Es considera, en aquest sentit, fisioteràpia invasiva perquè, en tant que és una tècnica en què es claven agulles similars a les d’acupuntura, es considera que és agressiva.

Com es realitza la punció seca

Tal com ja hem apuntat, es fa servir una agulla similar a la que es fa servir a l’acupuntura. El que es busca és l’efecte mecànic que produeix la punxada a la zona exacta on es troba el punt gatell.

S’anomena punció seca perquè no s’introdueix cap medicament ni substància. Inicialment sí que era així, però es va veure que el que era realment efectiu d’aquesta tècnica era la punció, no la substància introduïda.

S’ha de punxar al punt exacte on es troba el punt gatell. És per això que els fisioterapeutes que apliquen aquesta tècnica han de tenir formació específica de postgrau.

Eficàcia de la punció seca

Com totes les tècniques, té defensors i detractors. Però el que és més important és que diversos estudis avalen la seva eficàcia i és una tècnica molt estesa en fisioteràpia i rehabilitació.

S’aconsella realitzar aquesta tècnica conjuntament amb altres per tal que sigui més efectiva. A més a més, també és convenient treballar canvis d’hàbits per tal que es puguin mantenir els resultats obtinguts amb la punció seca.

Es dolorosa la punció seca

En tant que és una punció és dolorosa. Però és un dolor que només dura uns segons i ens avisen per tal que estiguem preparats.

Després de la sessió acostumen a aparèixer, sobre tot l’endemà, un dolor molt semblant al de les tiretes.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *