Roncar-i-fer-apnees

Les diferències entre roncar i fer apnees

Els problemes de son entre la població general s’han agreujat i incrementat en les darreres dècades. Les causes són multifactorials: des de l’estrès o l’estil de vida a l’entorn de son (habitacions petites amb poca ventilació, etc.) Al marge de l’insomni, una de les problemàtiques més habituals són els roncs. De vegades es poden confondre amb apnees, que són més greus des del punt de vista mèdic. Des del departament de Pneumologia del Centre Mèdic Mútua Penedès expliquen millor aquests dos conceptes i les seves diferències.

Les principals diferències entre roncar i fer apnees

El ronc és el soroll que es produeix per la vibració del vel del paladar i la campaneta durant la respiració. Això no representa un risc per a la salut, però sí que pot ocasionar problemes personals i de relació social o de parella.

L’apnea és el cessament del pas d’aire durant almenys 10 segons; si aquesta es repeteix en diverses ocasions al llarg del son, comportarà una falta d’oxigenació i és més que probable que apareguin símptomes durant el dia. És el que es diu Síndrome d’Apnees Obstructives del Son. És lògic pensar que no oxigenar bé cada nit tindrà una sèrie de repercussions en la salut, a diferents nivells (tensió arterial, alteracions cardíaques, alteracions neurològiques…).

Davant la sospita d’aquest diagnòstic s’ha de sol·licitar una prova de registre del son, que es pot ser a casa (poligrafia). Aquesta prova ens confirmarà la presència o no d’apnees i ens dirà si la síndrome és lleu, moderada o greu, en funció de la quantitat d’apnees per hora que es registrin.

Les xifres del servei de Pneumologia del Centre Mèdic Mútua Penedès

El Centre Assistencial de Vilafranca ha realitzat el primer semestre d’enguany un total de 111 visites i 85 proves al servei de Pneumologia. Durant l’any 2021 es van dur a terme 253 visites i 256 proves mèdiques. Agenda la teva cita aquí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *