Diarrea-i-restrenyiment

Causes de la diarrea i el restrenyiment

Els problemes estomacals són una de les afectacions més habituals en l’estat de salut de les persones. Poden aparèixer per múltiples causes i normalment es resolen sense necessitat de medicació, amb repòs i dietes específiques. De fet, no solen agreujar-se si es segueixen unes pautes i l’alimentació és equilibrada.  Existeix un ampli ventall de problemàtiques estomacals, les més usuals són la diarrea i l’estrenyiment. Des del servei de Digestologia del Centre Mèdic Mútua Penedès, t’expliquem algunes de les seves causes.

Les causes de la diarrea

La diarrea (deposicions toves, líquides i/o més freqüents) és un problema comú. Pot presentar-se sola o estar associada a altres símptomes com nàusees, vòmits, dolor abdominal o pèrdua de pes.

Afortunadament, segons el doctor Salomon Jabiles Eskenazi del Centre Mèdic Mútua Penedès, la diarrea es resol ràpidament i sol durar uns pocs dies com a màxim. No obstant això, quan passa a durar setmanes, sol indicar que existeix una altra qüestió, com la síndrome del còlon irritable o un trastorn més greu, com una infecció persistent, celiaquia o la malaltia intestinal inflamatòria.

És important visitar a l’especialista perquè faci un diagnòstic i un tractament precís.

Les causes del restrenyiment

El restrenyiment és una condició que consisteix en la falta de moviment regular dels intestins, la qual cosa produeix una defecació infreqüent o amb esforç, generalment de femta escassa i dura.

La freqüència defecatòria normal varia entre persones, des d’un parell de vegades al dia fins a tres vegades a la setmana. Pot considerar-se un trastorn segons alteri o no la qualitat de vida. Les causes són múltiples, algunes de les més freqüents són:

  • Síndrome de l’intestí irritable.
  • Restrenyiment funcional.
  • Càncer de còlon.
  • Hipotiroïdisme.
  • Trastorns de la motilitat.

El servei d’Aparell Digestiu de Mútua Penedès en xifres

La consulta externa de Digestologia ha dut a terme 1.269 visites l’any 2021. Al marge del doctor Salomon Jabiles Eskenazi, també passa consulta en aquesta especialitat el Dr. Blas Calahorra Medrano. Agenda la teva cita aquí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *