Trastorn-aprenentatge

6 senyals d’alarma que podrien indicar que el nostre fill o filla pateix un trastorn de l’aprenentatge

Els trastorns de l’aprenentatge són disfuncions neurològiques que comporten una falta d’habilitat per a un o més aprenentatges en infants amb una intel·ligència normal. Afecten entre el 5% i el 15% dels estudiants i són una de les causes més freqüents de fracàs escolar.

Les dificultats dels infants amb trastorns d’aprenentatge són persistents i repercuteixen en la seva evolució acadèmica al llarg de tota l’escolaritat. Malgrat això, les manifestacions van canviant amb els anys i amb les exigències de cada etapa escolar.

Els trastorns de l’aprenentatge requereixen un diagnòstic precís per aplicar el tractament adequat en cada cas. L’objectiu del tractament és compensar al màxim les dificultats de l’infant.

Si no es diagnostiquen i no es tracten adequadament, els infants amb un trastorn d’aprenentatge sovint entren en una espiral de baix rendiment acadèmic, desànim, desmotivació, baixa autoestima i trastorns afectius i d’ansietat secundaris.

Reconèixer un trastorn de l’aprenentatge no sempre és fàcil i delimitar-lo és tasca dels professionals. No obstant això, els pares actualment fan un acompanyament molt proper dels estudis dels seus fills i poden parar atenció a alguns senyals d’alarma.

Situacions que poden fer sospitar d’un trastorn de l’aprenentatge

Teresa Rovira, la psicòloga de Mútua Penedès a càrrec de la nova Unitat de Psicologia Infanto juvenil que es posarà en marxa una vegada que acabi el confinament, ens parla de 6 senyals que podrien indicar un possible trastorn en l’aprenentatge:

 1. Dificultat per als aprenentatges en general: No aprendre els continguts esperats per a la seva edat o fer-ho de forma més lenta.
 1. Dificultat en àrees específiques de l’aprenentatge:
  1. Manca d’un bon domini del llenguatge i la lectura
  2. Presentar dificultats per a la comunicació, l’escriptura, entendre el que es llegeix i les matemàtiques
  3. Problemes per retenir i recordar la informació
  4. Dificultats per centrar l’atenció en la tasca que es realitza
  5. Perdre o oblidar coses sovint
  6. Tenir problemes per a planificar i organitzar-se
  7. Tenir dificultat per seguir les instruccions i les normes
  8. Mala coordinació i poques habilitats motores
  9. Dificultat per entendre els conceptes de temps i d’espai08
 1. Gran variabilitat en el rendiment. Realitzar les tasques correctament i sense problemes aparents i en altres moments fer-ho malament o amb grans dificultats.
 2. Resultats escolars negatius.
 3. Desmotivació pels aprenentatges escolars.
 4. Rebuig escolar. Mostrar oposició per anar a l’escola i/o per realitzar les tasques escolars
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *