analisis de sangre

Quins són els valors normals en una anàlisi de sang?

Les proves de sang són especialment útils pels professionals de la medicina. Constitueixen una eina altament eficaç per avaluar l’estat de salut de les persones i diagnosticar malalties.

No obstant això, des del punt de vista del pacient, sol ser complicat interpretar els resultats. Per això, què et sembla si comentem quins són els valors normals en una anàlisi de sang?

Com s’han d’interpretar els resultats de les proves de sang

Un hemograma o una anàlisi de sang mesura una àmplia varietat de paràmetres. Cadascun d’aquests paràmetres té assignats uns valors que es consideren normals. O almenys no s’associen amb cap mena de malaltia.

Tot i que aquests valors poden variar amb l’edat, gènere o altres factors, els més rellevants són els següents:

 • Glòbuls vermells o eritròcits: els valors normals oscil·len entre 4,2 i 5,4 milions/mm3 en homes i entre 3,6 i 5 milions/mm3 en dones.
 • Glòbuls blancs o leucòcits: aquest paràmetre ha de situar-se entre els 4.000 i 11.000/mm3.
 • Plaquetes: parlem d’una xifra que varia entre els 150.000 i 450.000/mm3.
 • Colesterol total: els valors normals d’aquest paràmetre en una anàlisi de sang se situen per sota dels 200 mg/dL.
 • Colesterol LDL: es correspon amb l’anomenat colesterol «dolent» i l’ideal és que romangui per sota dels 100 mg/dL.
 • Colesterol HDL: es tracta del colesterol «bo» i es consideren òptims els valors superiors a 40 mg/dL en homes i a 50 mg/dL en dones.
 • Triglicèrids: per tal que les proves de sang es considerin normals, aquests valors han d’estar per sota de 150 mg/dL.
 • Glucosa en dejú: la concentració ha de rondar una xifra inferior a 100 mg/dL.
 • Glucosa postprandial: es refereix al nivell de glucosa després de menjar i es recomana que sigui inferior a 140 mg/dL.
 • Bilirubina total: aquesta dada ha de situar-se entre 0,1 i 1,2 mg/dL.
 • ALT (alanina-aminotransferasa): els experts consideren que els valors normals en una anàlisi de sang han d’estar per sota de 30 u/L en homes i de 19 u/L en dones.
 • AST (aspartat-aminotransferasa): en aquest cas, els valors normals se situen per sota de 30 u/L en homes i de 25 u/L en dones.
 • Fosfatasa alcalina: aquest paràmetre ronda les 30 i 120 u/L en adults.
 • Creatinina: els valors normals oscil·len entre 0,6 i 1,3 mg/dL en homes, i entre 0,5 i 1,1 mg/dL en dones.
 • Nitrogen ureic en sang (BUN): finalment, uns valors normals a l’anàlisi de sang oscil·len entre els 8 i 20 mg/dL.

Tot i que aquestes dades puguin servir d’orientació per interpretar els resultats de les proves de sang, és fonamental que resolguis tots els dubtes amb el teu equip mèdic de confiança. Són els professionals els que et poden donar el diagnòstic més fiable.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *