Problemes auditius

Consells per a evitar els problemes auditius

Els problemes auditius són cada vegada més nombrosos entre persones de la tercera edat. Tot i que es poden patir dificultats auditives al llarg de tota la vida, en qualsevol etapa i fins i tot conviure-hi amb elles des del naixement. Des del Servei d’Otorrino del Centre Mèdic Mútua Penedès t’expliquem en què consisteixen la hipoacúsia i els acúfens, les problemàtiques més comunes.

Què és la hipoacúsia?

La hipoacúsia és una disminució de la capacitat auditiva. Aquesta pèrdua d’audició pot afectar només a una única oïda o a les dues. Aquest tipus de sordera és molt comuna en persones de la tercera edat, però també pot afectar a persones joves o fins i tot des del naixement.

Aquesta reducció de la capacitat auditiva pot aparèixer després d’haver sotmès al sistema auditiu a una sobreestimulació, com passa en el cas de les persones que estan exposades a sorolls regularment. Aquestes estan predisposades a patir trastorns auditius.

Què són els acúfens?

El tinnitus, també conegut com a acufen, és la percepció de so que no té una font externa, per la qual cosa altres persones no poden escoltar-lo. Sovint, el tinnitus es descriu com un timbre a les oïdes.

Símptomes

  • Sensibilitat extrema al soroll comú. Qualsevol soroll quotidià provocarà molèsties en la persona que pateix el problema.
  • Aparició de timbres o acúfens. Amb més freqüència es perceben en el silenci i quan es té ansietat o nerviosisme.
  • Pèrdua d’audició. Pot ser lleu, mitjana, severa o profunda.

Prevenció

  • Evitar els sorolls forts. Especialment, aquells que superin els 85 decibels (motocicletes, sirenes, petards…).
  • Protegir les oïdes davant el soroll. Fent servir taps o orelleres.
  • Fer-se revisions mèdiques auditives.

Agenda la teva cita aquí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *