Entrades

Mutualitat o Seguretat Social? Escull la millor opció si ets autònom 

Els treballadors per compte propi poden escollir entre deixar en mans de la Seguretat Social la seva futura jubilació i les prestacions que puguin necessitar (incapacitat laboral transitòria) o fer-ho en una mutualitat. No es tracta de cap novetat però és cert que ens els darrers anys el nombre de freelance i emprenedors s’ha disparat a conseqüència de la crisi econòmica i dels canvis en molts sectors tradicionals. Persones que com que no troben feina al mercat laboral han decidit buscar-se la vida treballant directament amb clients com a proveïdors de serveis o productes. Això ha fet que un percentatge important de la població s’interessi per les opcions que es permeten a l’estat: Mutualitat o Seguretat Social? Analitzem les dues possibilitats.

 

Mutualitat i Seguretat Social, dues opcions si ets autònom

 

La Seguretat Social és el Sistema Públic d’Espanya que assegura a la població tot un seguit de prestacions mínimes en cas de necessitat:

 • Malaltia.
 • Atur.
 • Jubilació.
 • Viduïtat.

La mutualitat de previsió social està formada per un conjunt de persones que fan una aportació solidària per ajudar-se i estar organitzats en cas de necessitat. En realitat, l’objectiu és el mateix que el de la Seguretat Social, poder cobrir imprevistos, amb la diferència que la comunitat que aporta és molt més petita i les decisions que es prenen són més obertes als mutualistes, ja que és fàcil participar i proposar canvis. Algunes característiques comunes a totes les mutualitats són:

 • No tenen ànim de lucre.
 • La participació és democràtica.
 • S’autogestionen.

En realitat, treballis en el sector que treballis les dues opcions són totalment vàlides, així que a l’hora d’escollir tindran més pes els teus valors i objectius que una altra cosa.

 • La mutualitat és un sistema de capitalització i la Seguretat Social és un sistema de repartiment. A la primera, reps el patrimoni que cadascú hagi acumulat. A la segona opció la pensió es calcula segons els anys i les bases de cotització.
 • En aquest article, s’explica quines opcions de jubilació tenen els mutualistes de Mútua Penedès. Un dels principals beneficis és que es pot compatibilitzar l’exercici d’una activitat per compte propi amb el cobrament de la pensió de jubilació de la Seguretat Social.
 • Les aportacions a la mutualitat es poden deduir a la declaració de la renda.
 • Es pot cotitzar a la Seguretat Social i a una mutualitat si ets autònom i desenvolupes dues activitats diferents.

El paper de les mútues de salut al segle XXI

Cooperatives i mútues de salut van entrar amb força al nou segle XXI, la crisi i una major consciència social han fet que es recuperin models de col·laboració, democràtics i d’autogestió. Per això, tot i la tradició de sectors com el de les assegurances, el paper de les mutualitats al segle XXI és predominant.

Les característiques de les mutualitats

Els organismes públics no sempre poden fer-se càrrec de les necessitats dels ciutadans sense l’ajuda d’una xarxa important d’entitats col·laboradores, el denominat tercer  sector, tot i que moltes vegades  aquest teixit associatiu transcendeix el que seríem purament les entitats i associacions per donar pas a organitzacions amb estructures molt sòlides com és el cas de les mutualitats com Mútua Penedès.

 • Entitats sense ànim de lucre.
 • Els beneficis reverteixen entre els mutualistes.
 • Autogestió.
 • Participació democràtica.

Les mutualitats: Una llarga tradició a Catalunya

La creació de mutualitats a finals del segle XIX i principis del XX va ser una iniciativa dels sindicats com a entitats d’ajuda mútua que teníem com a objectiu ajudar els seus socis en cas de malaltia i atur.

D’aquesta manera les mútues van possibilitar l’accés a l’assistència mèdica dels obrers.

Les mútues de salut del futur

Les mútues tindran  un paper clau en la sanitat del futur, la seva col·laboració amb la Seguretat Social per gestionar accidents i malalties professionals amb assistència, rehabilitació i pagament de pensions i indemnitzacions per lesions és imprescindible.

Per altra banda, l’avenç de les noves tecnologies ha fet que el paper de les mutualitats sigui cada vegada més digital, una manera d’adaptar-se als nous temps i també al consum de la informació dels mutualistes i de la població en general. Entre els objectius de les mutualitats en els pròxims anys destaquen:

 • Increment dels pressupostos en desenvolupament digital.
 • Adequació dels serveis a les necessitats dels mutualistes.

He de ser mutualista per visitar-me a Mútua Penedès?

Quan parlem de mutualitats, gran part de la població encara creu que es tracta d’entitats tancades que únicament tracten pacients amb les seves pròpies pòlisses de salut. En realitat, una mutualitat com Mútua Penedès es fonamenta en els principis de solidaritat i ajuda mútua que uneix un grup de persones que amb el pagament d’una quota contribueixen al finançament de la institució per poder prestar certs serveis. Tot i que els mutualistes de Mútua Penedès gaudeixen de més privilegis, qualsevol altra persona té accés al centre Mèdic Assistencial, que en el cas de Mútua Penedès està situat a Vilafranca.

He de ser mutualista per visitar-me a Mútua Penedès?

Totes aquelles persones que no gaudeixin d’una pòlissa de salut amb Mútua Penedès també poden visitar-se al Centre Mèdic de Vilafranca. Existeixen dos tipus de pacient:

 • Socis d’altres companyies. Encara que tinguis la teva pòlissa de salut contractada amb una altra companyia, des de Mútua Penedès tenim acords amb diferents assegurances per poder garantir la teva cobertura sanitària a les nostres instal·lacions. Totes les consultes i exploracions es poden concertar al Centre Mèdic de Vilafranca presentant la targeta d’assegurat de la companyia, de forma presencial o per telèfon (93-891-71-00). Algunes de les companyies amb les quals té concert Mútua Penedès són: Adeslas, Agrupació Mútua, DKV, Mapfre, AXA, Sanitas… Pots consultar-les totes en aquest enllaç.
 • Particulars. Totes aquelles persones que no disposen d’una pòlissa de salut o que en tenen una, però en una companyia que no manté un concert amb Mútua Penedès, i així i tot es volen visitar al nostre centre. Es pot demanar hora trucant per telèfon o de forma presencial. Quan es sol·licita l’hora de visita s’informa al moment sobre el preu de la mateixa i el cost de les possibles proves diagnòstiques que s’hagin de dur a terme.

Si estàs pensant a contractar una pòlissa de salut, pots consultar en aquest article quins són els beneficis i privilegis que té pertànyer a Mútua Penedès.

Quins són els beneficis de formar part d’una mútua com Mútua Penedès

 

Les mútues són entitats sense ànim de lucre que actuen sota una premissa molt clara i diferencial: La solidaritat. Tenen un caràcter voluntari que depèn de l’empresari, ja que és aquest el que decideix si formalitza la cobertura dels accidents laborals amb la Seguretat Social o associar-se a una mútua. Però Mútua Penedès també ofereix assistència sanitària privada als seus associats. Quins altres beneficis comporta formar part d’una mútua com Mútua Penedès? T’expliquem els més importants.

 

Els beneficis de ser mutualista de Mútua Penedès

 

Mútua Penedès té els seus orígens als anys 20 de segle passat quan un grup d’empresaris de diversos sectors del comerç i la indústria local decideixen constituir una mútua dedicada especialment a la protecció dels accidents laborals. Al mateix temps, persones representatives de diversos grups socials constitueixen una mutualitat per atendre les situacions de malaltia i internament quirúrgic dels seus associats, ja que recordem que en aquella època no existia la Seguretat Social. D’aquí va sorgir Mútua Penedès que continua fent una feina dedicada a l’atenció dels seus mutualistes.

 

Quins són els serveis que ofereix Mútua Penedès?

 

 • Atenció mèdica continuada.
 • Consultes externes.
 • Diagnosi per la imatge.
 • Rehabilitació.
 • Cirurgia ambulatòria.
 • Proves complementàries.
 • Serveis infermeria.
 • Reconeixements mèdics.

 

Formar part de Mútua Penedès significa formar part d’una entitat que fa més de 90 anys que presta serveis d’assistència sanitària privada i que ha estat reconeguda per la seva voluntat d’ajudar als mutualistes que la formen.

És obligatori fer-me mutualista si soc autònom?  

 

Quan es pren la decisió de convertir-se en un treballador autònom s’han de tenir en compte tota una sèrie de circumstàncies que moltes vegades desconeixem si no hem emprès un negoci amb anterioritat. Tenim interioritzat que els emprenedors han de pagar unes quotes a la seguretat social, però sabies que poden escollir no fer-ho? Llavors, és obligatori fer-se mutualista? T’expliquem què has de fer si ets autònom.

 

Què és una mutualitat de previsió social?

 

Una mútua és una associació sense ànim de lucre finançada pels seus mutualistes i que permet beneficiar-se d’algunes prestacions. Això aconsegueix substituir les cobertures de la Seguretat Social com la jubilació o la incapacitat laboral transitòria.

 

De fet, en els darrers anys s’han aconseguit algunes fites que equiparen totalment els drets de mutualistes i d’usuaris de la Seguretat Social com per exemple la capitalització de la prestació per atur mitjançant les mútues. A més, aquells mutualistes amb ingressos inferiors a 100.000 euros anuals ja tenen dret a una assistència sanitària gratuïta a la sanitat pública.

 

Escollir la millor opció per treballar com a autònom amb tranquil·litat  

 

La llei estableix que l’autònom ha d’escollir entre una mútua professional i el règim d’autònoms en la Seguretat Social. Una decisió que no és fàcil perquè si esculls pagar les quotes de la S.S ja no podràs canviar de decisió més endavant. Per contra, si comences pagant una mútua, sempre podràs tornar a la Seguretat Social, i fins i tot, pots mantenir els dos pagaments i finançar-te una mena de pla de jubilació privat amb les quotes de la mútua.

 

Es tracta, per tant, d’una decisió molt important que s’ha de prendre amb consciència i valorant els pros i els contres. Les quotes de pagament d’una mútua són semblants a les de la Seguretat Social i el principal avantatge són els recursos de què disposa per accelerar els processos de prestació econòmica i sanitària.

Com plantejar la jubilació dels mutualistes

En la majoria dels casos, els treballadors estan donats d’alta en la Seguretat Social o en el règim d’autònoms (REPTA). Altres col·lectius professionals vinculats als col·legis professionals poden triar entre cotitzar a través del REPTA o d’una mutualitat. Per tant, es planteja la qüestió de la jubilació dels mutualistes, si és una alternativa de futur o no. Llegir més